• del
  del
   
 • Udfyld venligst felterne

 • send tip
  send tip
 • print
  print
 • læs op
  læs op

Svend Aage syntes også, at han havde råderet til et fedt køkken

Foto: Stefan Kai Nielsen

En omfattende renovering af Borupgård i Snekkersten havde positive sidegevinster. Ikke blot eksploderede antallet af beboere, der benyttede råderetten til selv at lave forbedringer. Også antallet af fraflytninger faldt, ligesom at beboernes sociale netværk genopstod.Af Michael Thorberg

Det startede som en rigtig træls skimmelsag. I de kasseformede og radiator-lignende 70'er-huse krøb fugt ind både fra neden og fra oven, og snart stod det klart, at der skulle bruges mange penge - rigtigt mange penge - på at komme de sundhedsfarlige skimmelsvampeangreb til livs. Efter mange mellemregninger og Landbyggefondens mellemkomst udviklede det sig imidlertid til en egentlig og omfattende renoveringssag, som kom til at handle om meget mere end skimmel. Og i dag fremstår de to boligafdelinger - Borupgård I og II - som et attraktivt boligområde nær Øresund i det dyre Nordsjælland. Men renoveringen af Borupgård har vist sig at føre til mere end nydelige og skimmelfri boliger. I bebyggelsen har man indhøstet en lang række nok så væsentlige sidegevinster, som vil have afgørende betydning for Borupgårds fremtid.

Ubureaukratisk råderet
Som det fremgår af boksen om brugen af råderetten i Borupgård, er der en tidsmæssig nøje sammenhæng imellem renoveringens gennemførelse og beboernes lyst til selv at bruge penge på at forbedre deres bolig ved hjælp af reglerne om råderet. Faktisk har hele 40 % af beboerne benyttet råderetten siden renoveringen af bebyggelsen - typisk til at få installeret nyt køkken. Forretningsfører for Boligkontoret Danmark i Helsingør, Lars Lehmann, er ikke i tvivl om, at de mange råderetssager skyldes to forhold: "Jamen, dels synes beboerne jo, at når det hele bliver pænt og i orden udvendigt, og når badeværelset pludselig fremstår nyt og lækkert, så føler de sig motiverede til også at udskifte køkkenet. Dels har vi så også haft en politik om, at det har skullet være så nemt og ubureaukratisk som muligt at få en råderetssag ekspederet. Beboerne har selv kontaktet et køkkenfirma og fået et tilbud, det har de båret ned til os, hvor vi straks har regnet på, hvad det ville betyde for huslejen Derefter har vi lavet papirerne med det samme. På den måde kan en råderetssag klares på en til to dage."

Lækkert fra start
Som en tommelfingerregel koster en råderetssag 80 kroner i ekstra månedlig husleje i 20 år for hver 10.000 kroner, man har investeret. Og derfor har Svend Aage Jensen, som bor i en toværelses lejlighed i Borupgård på 20. år fået ekstra 330 kroner oven i huslejen for at få et spritnyt køkken til 42.000 installeret. En anden beboer, som også har benyttet sig af råderetten, er Daniel Berg. Han repræsenterer en af de ressourcestærke familier, som er flyttet til Borupgård efter renoveringen. Sammen med sin kone og to børn rykkede han ind i en fireværelses lejlighed i september: "Man kan mærke, at alle, der bor her, har lyst til at passe godt på tingene. Folk går meget op i at holde det hele ved lige, nu hvor det er blevet så flot. Inden vi flyttede ind, valgte vi at modernisere køkkenet, så det hele var nyt og lækkert fra starten," siger Daniel Berg, der også repræsenterer en anden tendens: Hvor Borupgård tidligere var et sted, man søgte væk fra, så snart man kunne, så er strømmen vendt, og ventelisterne er vokset.

Nyt liv i netværket
En anden sidegevinst ved renoveringen er, at et for længst hensygnet beboernetværk er blevet vakt til live. Netværket klarer en række praktiske opgaver for de beboere, som ikke selv kan, ligesom at det står for en række sociale aktiviteter. Svend Aage Jensen, der før sin pensionering var vicevært i Borupgård, er en af de aktive i beboernetværket. "Nu hvor det hele er kommet til at se ordentligt ud, så lægger man jo mere mærke til, hvis der er nogen, som ikke formår at passe haven eller male plankeværket. Det er typisk pensionister, og der går vi så ind og gør det for dem. Det er både til glæde for dem - men også for os selv, for det er med til at holde bebyggelsen pæn," fortæller Svend Aage Jensen, som også er med til at arrangere en endags-tur til Tyskland for beboerne. På beboernetværkets aktivitetsliste står også ture til Zoo for børn og bedsteforældre, musikarrangementer og førstehjælpskurser, og når det bliver den 24. december, vil man for første gang arrangere juleaften for de beboere, som har lyst. Endnu en sidegevinst ved renoveringen af Borupgård, som især de enlige i bebyggelsen forventes at nyde godt af.

Emneord:

Sideansvarlig: Heidi Andersen
Oprettet: november 2009
Senest opdateret: august 2010