• del
  del
   
 • Udfyld venligst felterne

 • send tip
  send tip
 • print
  print
 • læs op
  læs op

Milliontilskud går udenom boligområder

Sidste år vedtog Folketinget en særlig pulje på 400 millioner kroner til udsatte boligområder. Men de fleste af pengene drukner i kommunernes generelle budgetlægning.

Af Pauli Andersen, redaktion@bl.dk

Puljen skulle ifølge lovforslaget tilfalde ”løsning af de sociale problemer, der er store i bestemte områder i landet, typisk i de større byer.” Men en rundspørge, Boligen har foretaget til de 27 kommuner, som nu har fået en bid af kagen, viser, at der ikke kommer megen ny og konkret problemløsning ud af den nye tilskudspulje. 17 af de 22 kommuner, der har villet svare på Boligens spørgsmål, oplyser, at de ikke har planer om at bruge tilskuddet til nye projekter i boligområderne. Tilskuddet anses for at være et generelt tilskud, kommunerne kan bruge i den almindelige budgetlægning som kompensation for de særlige problemer, kommunerne har med sociale problemer i boligområder.

Fordeling.gif

Ryger i kommunekassen
I Københavns Kommune, der har fået tildelt 100 millioner kroner fra puljen, siger kontorchef Mads Grønvall, at bevillingen ”ikke betyder, at kommunens driftsramme for 2013 løftes tilsvarende det bevilligede tilskud.” ”I Københavns Kommune har de 100 millioner kroner fra den sociale særtilskudspulje været en del af finansieringen af budget 2013,” lyder meldingen fra Mads Grønvall. Samme melding kommer fra en anden stor modtager af midler fra puljen, Aarhus Kommune, der er tildelt 45 millioner kroner fra puljen. ”Der er ikke i kommunens budget en én til én-sammenhæng imellem tilskud og aktiviteter. I budgettet for  2013-2016 indgik tilskud fra særtilskudspuljen således som generel finansiering i budgettet, og dermed også til finansiering af de aktiviteter vi i forvejen havde planer om at gennemføre eller videreføre i de udsatte boligområder,” lyder det fra Lars Sønderby, der er chef for budget og regnskab i Aarhus Kommune. I Albertslund Kommune, der har fået 7,4 millioner kroner fra særtilskudspuljen, siger kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen: ”Særtilskuddet er lige som bloktilskuddet ikke øremærket og indgår dermed blot på samme måde som skatteindtægterne som en del af finansieringen af alle kommunens udgifter.”

Kun 20 millioner til konkrete aktiviteter
Ifølge Boligens rundspørge vil næsten 280 millioner kroner ende i den generelle kommunale budgetlægning. Til sammenligning vil kun godt 20 millioner kroner fra den nye tilskudspulje gå til nye konkrete initiativer i de boligområder, der har særligt mange sociale problemer. Et eksempel er Køge Kommune. ”De 8,1 millioner kroner, kommunen har fået bevilget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er budgetmæssigt isoleret i vores ’globale puljer’, hvorfra de bliver uddelt til konkrete initiativer, som berører beboerne i kommunens udsatte boligområder,” siger centerchef Ulf Lolk Larsen. Administrerende direktør i BL, Bent Madsen, er skuffet over, at kommunerne ikke i langt højere grad har benyttet lejligheden til at målrette de ekstra midler imod en social indsats i boligområderne. ”Det er utrolig ærgerligt, at så mange af pengene bare glider ind i det store system, selvom der formelt set ikke er noget i vejen for det.“ ”Det er rigtig mange ekstra penge, vi taler om, og der er god brug for dem til en forstærket indsats i boligområderne. Det kunne for eksempel være en øget indsats for job og uddannelse til de unge,” siger Bent Madsen. Han mener, det bør mane til eftertanke blandt politikerne på Christiansborg, at en så stor pulje, oprettet med henblik på udsatte boligområder, i så ringe grad bruges målrettet af kommunerne. ”Boligens rundspørge viser jo klart, at midlerne ligeså godt kan gå til dækning af huller i vejene, som til de sociale formål, der er begrundelsen for puljen,” siger Bent Madsen. Specialkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Mette Skak-Nielsen, siger, at ”puljens midler ikke er øremærkede til konkrete projekter med efterfølgende revision, regnskab osv., og at midlerne tildeles som et generelt tilskud.


DEN SÆRLIGE PULJE
Særtilskuddet på 400 millioner kroner til sociale problemer i udsatte boligområder var et led i et lovforslag, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) fremsatte sidste år. I bemærkningerne til lovforslaget hed det, at ”der oprettes en pulje til løsning af de sociale problemer, der er store i bestemte områder i landet, typisk i de større byer.“ Folketinget vedtog forslaget den 13. juni sidste år.

Download resume af de 22 kommuners svar:

Resume 22 svarBoligen nr. 4 - 2013

Sideansvarlig: Heidi Andersen
Oprettet: marts 2013
Senest opdateret: april 2013

Se også